Over ons

Wij zijn Stichting CET (Culturele Evenementen Tilburg).
Gevestigd te Tilburg, Domein 36 5046PZ.
KvK-nummer: 71306609
RSIN:  858663107

UNITED013 is op dit moment ons eerste en enige evenement.

UNITED013 steunt op 3 pijlers; Connect, Celebrate and Inspire. We richten ons op jongeren en studenten. met onze evenementen willen we uiting geven aan het christelijk geloof door middel van muziek, beeld en andere culturele en kunstzinnige vormen.

>> Meer over onze visie omtrent UNITED013

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Ruud Hoevenaar
Secretaris Bram Vos
Penningmeester Koen Renders
Overige bestuursleden Er zijn op dit moment nog geen overige bestuursleden

Het bestuur komt minstens eenmaal per kwartaal bijeen om events te organiseren en de algemene gang van zaken te bespreken. Van deze besprekingen worden schriftelijke verslagen gemaakt en gearchiveerd. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

De benodigde gelden worden verkregen uit giften van particulieren en bedrijven die de stichting een warm hart toedragen. Daarnaast wordt na de events de bezoekers de gelegenheid gegeven een vrijwillige bijdrage te geven in de vorm van een donatie in de collectebus bij de uitgang. Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester.

Eenmaal per jaar wordt de staat van baten en lasten gecontroleerd door de bestuursleden en gepubliceerd op de site van UNITED013. Het vermogen wordt besteed aan voornamelijk het inhuren van goede, voor jongeren aansprekende sprekers, zaalhuur, inhuur van licht/geluid en andere belangrijke onderdelen van het programma. Daarnaast wordt een deel van het vermogen besteed aan diverse aanschaffingen zoals promotiemateriaal, advertenties, e.d.

Heeft u een leuk idee, vraag of opmerking? >> Neem contact met ons op <<

Download jaarverslag over 2018

Download jaarverslag over 2019

Download jaarverslag over 2020

Download jaarverslag over 2021