Over ons

Wij zijn Stichting CET (Stichting Culturele Evenementen Tilburg).
Gevestigd te Waalwijk, Calèche 11,. 5146BD.
KvK-nummer: 71306609
RSIN:  858663107

Wij zijn tevens bereikbaar per e-mail via bestuur@stichtingcet.nl

UNITED013 is op dit moment ons eerste en enige evenement.

UNITED013 steunt op 3 pijlers; Connect, Celebrate and Inspire. We richten ons op jongeren en studenten. met onze evenementen willen we uiting geven aan het christelijk geloof door middel van muziek, beeld en andere culturele en kunstzinnige vormen.

>> Meer over onze visie omtrent UNITED013

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

VoorzitterRuud Hoevenaar
SecretarisBram Vos
PenningmeesterKoen Renders
Overige bestuursledenEr zijn op dit moment nog geen overige bestuursleden

Het bestuur komt minstens eenmaal per kwartaal bijeen om events te organiseren en de algemene gang van zaken te bespreken. Van deze besprekingen worden schriftelijke verslagen gemaakt en gearchiveerd. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

De benodigde gelden worden verkregen uit giften van particulieren, kerken, christelijke stichtingen en bedrijven die de stichting een warm hart toedragen. Daarnaast wordt na de events de bezoekers de gelegenheid gegeven een vrijwillige bijdrage te geven in de vorm van een donatie. Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur gezamenlijk.

Eenmaal per jaar wordt de staat van baten en lasten gecontroleerd door de bestuursleden en gepubliceerd op deze site. Het vermogen wordt besteed aan voornamelijk het inhuren van goede, voor jongeren aansprekende artiesten, sprekers, zaalhuur, inhuur van licht/geluid en andere belangrijke onderdelen van het programma. Daarnaast wordt een deel van het vermogen besteed aan diverse aanschaffingen zoals promotiemateriaal, advertenties, e.d.

Heeft u een leuk idee, vraag of opmerking? >> Neem contact met ons op <<

Download jaarverslag over 2018

Download jaarverslag over 2019

Download jaarverslag over 2020

Download jaarverslag over 2021

Download jaarverslag over 2022

Download jaarverslag over 2023

Overige verplichte informatie in het kader van ANBI-regelgeving

Doelstelling en beleidsplan
Het is onze doelstelling om christelijke culturele evenementen te organiseren. Onze werkzaamheden als bestuur zijn onder meer:

 • Het plannen van een evenement (artiest boeken, zaal en techniek regelen, etc.) alsmede de groep vrijwilligers aansturen op de dag zelf
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
  • in 2023 de stichting ‘nieuw leven’ inblazen met nieuwe bestuurders. Hopelijk lukt het ons om in 2023 ook nog ons eerste evenement te organiseren
  • Binnen 5 jaar willen wij onze evenementen breder trekken dan enkel voor jongeren. Jongeren zijn nu nog ons primaire doel omdat wij zien dat het aanbod van dergelijke evenementen voor jongeren in Brabant nihil is. Zodra de organisatie van deze jongerenevenementen structureel lukt (met als doel: 4x per jaar), dan zullen wij als organisatie vergelijkbare evenementen gaan organiseren voor volwassenen en kinderen.
 • Ontvangst, beheer en besteding van giften
  Het bestuur verricht de werkzaamheden onbezoldigd/kosteloos. De stichting heeft géén andere beleidsbepalers of personeel. Wél zijn er vrijwilligers die hun werkzaamheden kosteloos verrichten. De gehele organisatie draait dus écht op vrijwillige basis.

  Giftenwerving vindt plaats zodra wij evenementen organiseren om de kosten voor de evenementen te dekken. Onze giften zijn afkomstig van bezoekers (of hun ouders), kerken en andere christelijke instanties.

  Per evenement wordt een begroting gemaakt waarmee het grootste deel van de kosten worden beheersd. Overige kosten op jaarbasis zijn doorlopen kosten zoals de kosten voor onze website en het aanhouden van een bankrekening.